เกี่ยวกับรายการ ICT Genius9

เกี่ยวกับรายการ ICT Genius9

วัตถุประสงค์

เป็นช่องรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เพื่อให้ก้าวทันกับโลกในยุคดิจิทัล เพิ่มเนื้อหาของแอพพลิเคชันที่น่าสนใจให้โหลดได้ฟรี กับโครงการแท็บเล็ต OTPC เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนำไปใช้ประโยชน์และเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่อไปในอนาคต ทั้งหมดเพื่อให้คนดูได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้อย่างมีเป้าหมาย และเข้าใจข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คนดูจะได้รับ

รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านที่ผิด ยิ่งรู้เท่าทันเท่าไหร่ โอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อก็น้อยลง รวมถึงเข้าใจเนื้อข่าวและคัดกรองความเป็นจริงไม่หลงเชื่อข้อมูลผิดๆ รวมถึงการนำเสนอแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตโครงการ OTPC ที่มีหลากหลายแอพพลิเคชันที่มีประโยชน์แก่น้องๆและผู้ปกครองให้นำไปใช้สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ หรือให้คุณครูผู้สอนนำไปใช้แทนสื่อการเรียนการสอนได้ และเนื้อหาของเรื่องดิจิทัลทีวี ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เข้าใจถึงการแพร่ภาพ การส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิทัล

เนื้อหารายการ

รายการ ICT Genius9 รายการที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปให้ก้าวทันความเป็นไปของโลกในยุคสังคมดิจิทัล โดยเนื้อหาของรายการจะมีทั้งข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแบบทันเหตุการณ์ สรุปโดยย่อให้คนดูเข้าใจรวมถึงวิเคราะห์โดยกูรูด้านไอทีที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี คุณหนุ่ยพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และยังนำเสนอแอพพลิเคชันที่น่าสนใจที่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ตในโครงการ OTPC ที่จะให้ความรู้ เสริมทักษะการพัฒนาสมอง นำไปใช้ได้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนที่ใช้ Tablet ในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี รวมถึง Scoop เรื่องดิจิทัลทีวี ความเป็นมาของการเผยแพร่สัญญาณของโทรทัศน์ในปัจจุบัน ที่กำลังจะก้าวข้ามระบบการออกอากาศแบบเดิม ( Analog ) เข้าสู่การยิงสัญญาณเป็นแบบดิจิทัล ซึ่งทางช่อง 9 อสมท.กำลังจะได้เป็นสถานีแรกในประเทศไทยที่ได้ส่งสัญญาณในระบบใหม่นี้ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อสร้างมาตราฐานใหม่ของสถานีในยุคดิจิทัล

ติดต่อรายการ ICT Genius9

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายการ ICT Genius9 ได้ที่

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด
1225 ซอยศรีบูรพา 3 ถนนศรีบูรพา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240

โทรศัพท์ 0-2734-7707-8
โทรสาร   0-2734-7710

ร่วมแสดงความคิดเห็น