พลังน้ำใจ ทีโอที ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ (29 กันยายน 2556) นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที นำพลังน้ำใจ ทีโอที มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ทีโอที ได้วางมาตรการป้องกันชุมสายและศูนย์บริการลูกค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถให้บริการระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้ตามปกติ นอกจากนี้ภายหลังอุทกภัยคืนสู่ภาวะปกติ ทีโอที ได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเข้าไปร่วมฟื้นฟูและตรวจเช็คระบบโทรศัพท์และโทรคมนาคมของประชาชนและธุรกิจร้านค้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

tot1 tot2 tot3 tot4 tot5 tot6 tot7 tot8

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น