รัฐมนตรีไอซีทีแถลงข่าวเปิดตัว Smart Thailand 2020 และกิจกรรม We Love Royalty

Smart Thailand (1)

21 พฤศจิกายน 2556 – นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น และสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 พร้อมกับกิจกรรม We Love Royaltyโดยมีนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมการแถลงข่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึง 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ SMART NETWORK STRATEGY, SMART GOVERNMENT STRATEGY, SMART BUSINESS STRATEGY และ SMART PEOPLE STRATEGY โดยยุทธศาสตร์แต่ละด้าน มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย ICT ส่งผลกระทบการยกระดับอนาคตทั้ง 6 ภาคส่วน ด้วย ICT ได้แก่ ICT Shift Quality of Life ICT shift Education ICT Shift Industry and Business ICT Shift Energy and Environment ICT Shift Thai Enterpreneur และ ICT Shift Creative Industryเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคมอาเซียน (AEC)

แอพพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์ “We Love Royalty” จะเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข และด้านสัมมาชีพ โดยสามารถชมในรูปแบบแอนิเมชั่นและอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านทางเว็บไซต์ http://weloveroyalty.com/ ตลอดจนประชาชนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านทาง Mobile Application “We Love Royalty Thailand” การจัดกิจกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและร่วมกิจกรรมถวายพระพรแล้ว ยังสามารถเข้าชมคำถวายพระพรในรูปแบบเสมือนจริงของแต่ละสถานที่ที่มีผู้เข้ามาถวายพระพรด้วยเทคนิค Augmented Reality (AR) อีกด้วย

โดยทั้งสองแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานบน 3 ระบบปฏิบัติการ ทั้ง Android iOS และ Windows Phoneสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


Smart Thailand (2)

Smart Thailand (3)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น