ข่าวไอทีรอบโลก - Global News
 • นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

  รักษาการรมว.ไอซีที เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

  นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชีย

  การแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2013 ระดับภูมิภาคเอเชีย

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชีย

 • กลุ่มอินทัช ผู้นำด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน  ITU  Telecom World 2013  ภายใต้แนวคิด “Technology Authenticity” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวหน้า พร้อมแสดงวิสัยทัศน์  และศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทันสมัย  มีความสะดวกสบายขึ้น  ด้วยธุรกิจที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้ง 3  ด้านคือ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  (Technology Change)  การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ  (Regulatory Change)  และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (Consumer Behavior Change)   โดยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง กลุ่มอินทัช ตระหนักถึงความสำคัญของ 4 อุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงคือ เทเลคอม(Telecom)  ไอที(IT) มีเดีย(Media)  และดิจิตอล คอนเท้นส์(Digital Content)  จึงได้นำเอาศักยภาพในแต่ละด้านมาบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดเป็นเป้าหมายและแนวคิดBreakthrough  ขึ้นโดย Breakthrough นี้ไม่ใช่การเติบโตของธุรกิจตามปกติ แต่เป็นการก้าวข้ามกรอบที่มีอยู่เดิมไปอยู่ในกรอบใหม่ที่มีการเติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด...

  กลุ่มอินทัช โดยอินทัช เอไอเอส และไทยคมร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ในงาน ITU Telecom World 2013 ภายใต้แนวคิด “Technology Authenticity” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด

  กลุ่มอินทัช ผู้นำด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน  ITU  Telecom World 2013  ภายใต้แนวคิด “Technology Authenticity” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวหน้า พร้อมแสดงวิสัยทัศน์  และศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทันสมัย  มีความสะดวกสบายขึ้น  ด้วยธุรกิจที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้ง 3  ด้านคือ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  (Technology Change)  การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ  (Regulatory Change)  และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (Consumer Behavior Change)   โดยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง กลุ่มอินทัช ตระหนักถึงความสำคัญของ 4 อุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงคือ เทเลคอม(Telecom)  ไอที(IT) มีเดีย(Media)  และดิจิตอล คอนเท้นส์(Digital Content)  จึงได้นำเอาศักยภาพในแต่ละด้านมาบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดเป็นเป้าหมายและแนวคิดBreakthrough  ขึ้นโดย Breakthrough นี้ไม่ใช่การเติบโตของธุรกิจตามปกติ แต่เป็นการก้าวข้ามกรอบที่มีอยู่เดิมไปอยู่ในกรอบใหม่ที่มีการเติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด…

ข่าวสารจากกระทรวงไอซีที - ICT Update
 • นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

  รักษาการรมว.ไอซีที เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

  นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Smart Thailand 2020 “พลิกฟื้นประเทศไทยด้วย ICT”

 • 21 พฤศจิกายน 2556 – นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น และสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 พร้อมกับกิจกรรม We Love Royaltyโดยมีนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมการแถลงข่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึง 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ SMART...

  รัฐมนตรีไอซีทีแถลงข่าวเปิดตัว Smart Thailand 2020 และกิจกรรม We Love Royalty

  21 พฤศจิกายน 2556 – นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น และสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 พร้อมกับกิจกรรม We Love Royaltyโดยมีนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมการแถลงข่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นและสื่อออนไลน์ Smart Thailand 2020 จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบถึง 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ SMART…

 • 19 พฤศจิกายน 2556 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ร่วมแสดงศักยภาพและความสามารถในงานแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมระดับโลก ITU Telecom World 2013 ซึ่งเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอุตสาหกรรมไอซีที ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร และบริการโทรคมนาคมของประเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมแสดงศักยภาพของซอฟต์แวร์ไทย ใน SIPA Pavilion ภายใต้แนวคิด Unlock Potential ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมากมาย โดยงาน ITU Telecom World 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่...

  SIPA พาผู้ประกอบการแสดงศักยภาพซอฟต์แวร์ไทยในงาน ITU Telecom World 2013

  19 พฤศจิกายน 2556 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ร่วมแสดงศักยภาพและความสามารถในงานแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมระดับโลก ITU Telecom World 2013 ซึ่งเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอุตสาหกรรมไอซีที ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร และบริการโทรคมนาคมของประเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมแสดงศักยภาพของซอฟต์แวร์ไทย ใน SIPA Pavilion ภายใต้แนวคิด Unlock Potential ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมากมาย โดยงาน ITU Telecom World 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่…

 • กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2556 – วงการไอซีทีโลกร่วมเปิดเวทีอภิปรายแนวทาง “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล” ในงาน ITU Telecom World 2013 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น พร้อมเปิดโอกาสคนในวงการร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก  ดร. ฮามาดูน ทูเร เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และ มร. วาลีด อัลซายแอด ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ออรีดู       ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมไอซีทีและประเทศกาตาร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World ในเดือนธันวาคมปีหน้า  งาน ITU...

  ITU Telecom World 2013 เปิดฟอรั่ม ถกแนวทาง “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล”

  กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2556 – วงการไอซีทีโลกร่วมเปิดเวทีอภิปรายแนวทาง “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล” ในงาน ITU Telecom World 2013 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น พร้อมเปิดโอกาสคนในวงการร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก  ดร. ฮามาดูน ทูเร เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และ มร. วาลีด อัลซายแอด ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ออรีดู       ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมไอซีทีและประเทศกาตาร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World ในเดือนธันวาคมปีหน้า  งาน ITU…

 • นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิด 
"การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ"

  รมว.ไอซีที เป็นประธานพิธีเปิด “การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ”

  นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิด
  “การสัมมนาอนุวัติมติคณะรัฐมนตรี สู่แผนปฏิบัติราชการบนฐานข้อมูลของประเทศ”

 • นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ นางสาวฐิติรัตน์ ชุ่มเชื้อ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT

  รมว.ไอซีที แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล “Young Women Innovators in ICT”

  นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ นางสาวฐิติรัตน์ ชุ่มเชื้อ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT

ข่าวสารจากแคทเทเลคอม - CAT Update
ข่าวสารจากทีโอที - TOT Update

"ICT Genius9 นายอัจฉริยะ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาประมาณ 22.15น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ในช่วงของรายการคลุกวงข่าว

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายการ "ICT Genius9 นายอัจริยะ" ได้ที่
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด11/1 รามคำแหง121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 โทรสาร 0-2735-2719